Αφοι Καραμήτσιου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Φράγκων 9
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 26
Τηλ.: 2310 - 511.323
Fax: 2310 - 531.069

email: karami@allfloor.gr