ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Τα πλαστίκα δάπεδα είανι ιδιαίτερα ανθεκτικά
για κάθε χρήση. Ιδανικά για επαγγελματικούς
και οικιακούς χώρους.
Ο καθαρισμός τους είναι πολύ εύκολος αφού η
επιφάνεια τους είναι λεία και δεν έχει πόρους.
Τοποθετούνται πολύ γρήγορα και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν άμεσα μέτα την τοπουέτηση
τους. Μπορούν να επενδυθούν πάνω σε
οποιοδήποτε δάπεδο χωρίς ιδιαίτερη προεργασία.
Περιορίζουν τον θόρυβο, έχουν μονωτικές
ιδιότητες και είναι φιλίκα προς το περιβάλλον
αφού ανακυκλώνονται κατά ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό.
Η πληθώρα χρωμάτων και σχεδίων, μπορεί να
ικανοποιήσει κάθε γούστο.
Τα πλαστικά δάπεδα είναι μια προσιτή με
αισθητικό αποτέλεσμα και θα σας εντυπωσιάσει.

Η τοποθέτηση τους γίνεται γρήγορα απο το
εξειδικευμένο συνεργείο που διαθέτουμε.
The ultimate protection Highly scuff resistant...


ISO 9001:
a quarantee of
quality
ISO 14001:
environmental
management
system


Ενδεικτικό Δειγματολόγιο