ΒΙΝΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ - P.V.C
Τα Βινυλικά Δάπεδα P.V.C. είναι μία ειδικη
κατηγορία επαγγελματικών δαπέδων που
συνδυάζουν απόλυτα τη μεγάλη αντοχή στη
χρήση με το χαμηλό κόστος.
Η σύσταση τους είναι από P.V.C με προσθήκη
αδρανών πρόσμηκτων ή και υλικών που
ενισχύουν τις ιδιότητες τους σε ιδιαίτερες
απαιτήσεις, όπως αντιστατικά, αγώγιμα,
ημιαγώγιμα κ.τ.λ.
Το βασικότερο χαρακτηριστικό αυτών των
δαπέδων είναι η ομοιογένεια σε όλο το πάχος
και μήκος τους, αυτό σημαίνει ότι κατα μάζα
αποτελούνται από το ίδιο υλικό.
Έχουν μεγάλη αντίσταση στη φωτία, στο κάψιμο
από τσιγάρο και δεν διαδίδουν τη φλόγα. Έχουν
μεγάλη αντοχή στην φθορά και λόγο της πυκνής
και συμπαγούς επιφάνειας τους συστήνονται για
χώρους που χρησιμοποιούνται περονοφόρα
ανυψωτικά μηχανήματα και γενικότερα εκεί που
απαιτείται υψηλό σήμειο φορτίου (αποθήκες,
εργοστάσια κ.λ.π.)
Είναι αντιμικροβιακό, αντιβακτηριακά έχουν
μεγάλη αντοχή σε χημικά και οξέα γι'αυτό και
προτρείνετε η εφαρμογή τους σε νοσοκομεία ή
εργαστήρια.
Τα δάπεδα αυτά παράγονται σε μορφή πλακιδίων
30x30 cm, 60x60 cm ή και σε ρολά φάρδους
2 μέτρων. Η τοποθέτηση τους είναι απλή και
γρήγορη διαδικασία αρκεί το δάπεδο εφαρμογής
τους να είναι λείο, σταθερό, στεγνό και επίπεδο.
Δικό μας ειδικεύμενο συνεργείο αναλαμβάνει την
προετοιμασία του προϋπάρχοντος δαπέδου.

Ενδεικτικό Δειγματολόγιο

ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Λόγο της
ομοιογενούς
συνθέσεως,
ανεξάρτητα
από το μέγεθος
της φθοράς
και την αλ-
λοίωση του
πάχους. δια-
τηρείται σε
όλο τον όγκο του υλικού το ίδιο χρώμα.